Hypermedia ja hypertaide

 If I could take this moment and freeze it,
 to come back again and again and again.

 'We have the technology', Pere Ubu
 Tiedon mallit periytyvät maailmasta, jossa nopein kulkuväline oli ratsu ja nopein viestiväline kirjekyyhky. Ratsua nopeammin saapuvaa viestiä ei edes voitu epäillä - sen täytyi olla totta. Suurinta osaa ihmistä välittömästi lähinnä olevasta maailmasta voitiin oman ajattelun avulla hallita ja jäsentää - sanalla sanoen: maailma oli käsitettävämpi. Nykyisellään valtaosa siitä kielellisestä tiedosta, jota me saamme on kulkenut monen abstraktiotason läpi - se on sanallista, ja sellaisenaan usein erityiseen 'ammattislangiin' kielennetty. Ihmisen tiedonsaantitapojen keskinäinen painotus on ratkaisevasti muuttunut: irrallinen ja nopeatempoinen kuvallinen tiedotus saattaa periaatteen 'en usko ennen kuin näen' aivan uuteen valoon. Ted Nelson kiinnitti voimakkaasti huomiota yksisuuntaisen tiedonvälityksen sisältämään eriarvoiseksi saattamisen periaatteeseen: joukkotiedotusvälineet jakavat ihmiset tiedon tuottajiin ja vastaanottajiin, joista vastaanottajia Nelson kutsuu 'tietotyrmän' vangeiksi, jotka ovat täysin tiedon tuottajien armoilla - sinä saat tietää sen, mitä sinun annetaan tietää. ( Nelson 1987a ja 1987b) Tätä kirjoittaessani on Persian lahdella käyty sotaa lähes viikko. Aluksi sotaa, ja siihen ryhtymistä pohjustettiin (mainostettiin ja markkinoitiin) puolen vuotta. Lopultakin saimme olohuoneisiimme videopelin näköisen sodan, jossa samat kuvalliset kohtaukset toistuvat lähes säännöllisin välein, kukaan ei näytä loukkaantuvan ja pommit tekevät vahinkoa vain maaliin osuessaan. Television uutislähetykseen toivoisi liitettäväksi laskukonetta, joka jotenkin suhteuttaisi annettuja tietoja - vaikkapa ilmoittaisi montako metriä ojaa voitaisiin kaivaa yhden sotapäivän kustannuksilla tai montako oluttuoppia rahasummalla voisi ostaa - arvaanpa, että yhden sotapäivän kustannuksilla voitaisiin muuttaa iso kimpale Suomea ojaksi tai hukuttaa suurempikin kaupunki olueen. Inhimillisen tietämyksen eräs ehkä kiehtovimpia piirteitä ja samalla eräs sen suurista voimista on tietämyksen itse itsensä kyseenalaistaminen. Yhteiskunnan ja kulttuurin perustat ovat perinteisesti vahvasti sidoksissa kieleen - joko painettuun tai puhuttuun - mikä taas perinteisesti on nähty keskeisenä ihmisen ajatteluprosesseille. Yhteiskunnallinen totuus ja kritiikki ovat paljossa välittyneet kielellisten tuotosten intensiteetin tai puheiden sytyttävyyden myötä.
 Vaikka Ted Nelson 60-luvulla sepitti termin hyperteksti ( Nelson 1967), varsinaisen käsitteen määritteli Vannevar Bush jo 1945 kuvaillessaan memex -järjestelmää:

Laite johon henkilö varastoi kirjansa, tallenteensa ja kirjeenvaihtonsa, ja joka on siten rakennettu, että siitä voidaan selata tavattomalla nopeudella ja joustavuudella. Se on hänen muistinsa yksityinen tehokas jatke. (Bush)
 Sitaatista voitaisiin päätellä laitteiston olevan päätavoitteiltaan vain tiedon tallennusta varten. Jos tähän vielä lisätään tiedon hallintaan ja tiedon jäsentämisen abstrakteja välineitä, niin alamme saavuttaa meille tarjottavan irrallisten tietojen virran - tietofonian - käsittelyyn luontuvaa järjestelmää. Kuvaillun järjestelmän ja sen perusperiaatteen vallankumouksellisuus muihin tiedon tallennuksen ja esittämisen tapoihin verrattuna oli sen likeinen samankaltaisuus ihmisen muistin toiminnan kanssa.

Ihmismielen toiminta perustuu assosiaatioon. Yhden asian ollessa mielessä, se hyppää hetkessä toiseen assosiaation kautta siihen liittyvään asiaan, seuraten jotain aivosolujen hienonhienoa verkostoa. (Bush)
 Bush esitti järjestelmän varsinaisena perusteluna sen ylivoimaisen tehokkuuden ihmismieleen verrattuna - niin tietomäärien käsittelyn nopeudessa kuin muistin laajuudessa. Välineen käyttöön liittyviin esteettisiin ongelmiin hän ei paneutunut - saati laitteensa edustaman teknologian yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Assosiaatioon enemmin kuin indeksointiin perustuva valintamekanismi voidaan vielä toteuttaa. Kukaan ei kuitenkaan voi toivoa sellaista nopeutta ja joustavuutta, millä mieli seuraa assosiaatiopolkuja, joskaan ei liene vaikeata voittaa mieli moninvertaisesti mitä tulee arkistosta palautettujen olioiden säilymiseen ja selkeyteen. (Bush)
 Kuullostaa aivan kuin Bush haluaisi koneellistaa surrealistien assosiatiivisen taiteen ja tajunnanvirtatekniikat. Sodan jälkeisellä jälleenrakentamisen innostuksella lienee osansa Vannevar Bushin visiossa - tosin tekniikat tarvittavan laitteiston kokoamiseen olivat olemassa tai näköpiirissä, kuten Bushkin analysoi. Monimutkaisen tiedon ja sen ilmaisun suhteesta taideteoksessa strukturalisti Juri Lotman huomauttaa: "Välittävän struktuurin mutkikkuus on suoraan verrannollinen välitettävän informaation mutkikkuuteen." (Lotman 24) Aikaamme hyvin kuvastava metafora voisi olla kaaostutkimus: kaoottisista ilmiöistä löydetään järjestyksiä, jotka kaavoilla ilmaistuina voivat tiivissä muodossa ilmaista jotain perustavaa maailmankaikkeuden olemuksesta. Tällaisen järjestelmän rakentaminen on kuitenkin mutkikkaampaa ja pulmallisempaa kuin pikainen tarkastelu antaa ymmärtää: millaiselta pitäisi ulospäin näyttää ja tuntua välineen, joka samalla kertaa on kokeiluareena ja piirustusalusta, jonka kautta saavutetaan kirjastomäärin tietoa ja jossa säilyvät niin intiimein kirjeenvaihto kuin veroilmoituksetkin.

 Hypermultitekstimedia

 Se tarkoittaa täsmälleen sitä mitä sanat ilmaisevat: ALASTONTA Lounasta -
 jäätynyttä hetkeä, jolloin jokainen näkee mitä on minkin haarukan päässä.

 William Burroughs.
 Kirjoituksen loppuosa perustuu aiemmin julkaisemaani kirjoitukseen Multimedia (Salo). Hypertekstillä tarkoitetaan yleensä kirjallista epälineaarisesti kirjoitettua ja luettavaa dokumenttia, vaikkapa tietosanakirjaa kaikkine ristikkäisine viitauksineen. Hypermediaan on tekstin lisäksi liitetty kuvaa, ääntä, animaatiota ja mahdollisesti videokuvaa. Ymmärtäisin hyper -alkuosan korostavan julkaisun assosiatiivista luonnetta, samalla kertaa moniulotteisuutta ja syvyyttä; sekä multi -alkuosan mielessäni näen toteutuksen keinojen moninaisuutena (esim. teatterin, diasarjojen ja äänen). Teksti- jälkiosa tarkoittaa julkaisun kieltä ja -media painottaa julkaisun ja jakelun välinettä. Esim. ristiin viitattua ja indeksoitua tietosanakirjaa voitaisiin hyvällä omallatunnolla kutsua hypertekstidokumentiksi, kuitenkin samaisen tietosanakirjan tai Raamatun kutsuminen hypermediatoteutukseksi kuullostaisi koomiselta, vaikka sellaisiakin ne ovat. Usein tahdotaan hypermediaan sisällyttää jonkinasteisen vuorovaikutuksen mahdollisuus: lukijan/vastaanottajan on voitava valita, miten hän dokumentin viittausverkostossa risteilee, parhaimmillaan hän voi myös muuttaa ja korjata dokumentin asiasisältöä ja viittausrakennetta.
 Tutkimus- ja sovellusalueen nuoruutta heijastelee käsitteiden kirjavuus - lopultakin käsitteiden hyperteksti, hypermedia, intermedia ja multimedia tarkoitteet ovat arkikielessä paljolti samat.

Edellinen Sisältö Seuraava